Peltonové turbíny

Peltonové turbíny

Či už 1 alebo 6-dýzové, horizontálne alebo vertikálne prevedenie, vnútorné alebo vonkajšie regulované trysky, ponúkame optimálne riešenie pre ktorúkoľvek aplikáciu. Peltonové turbíny sú využívané predovšetkým pre stredný a vyšší spád. Aby sa dosiahol optimálnehy efekt s rôznym množstvom vody, je možné prispôsobovať počet dýz.

Peltonové turbíny sú často vystavované extrémnemu pôsobeniu kameňmi alebo pieskom vzhľadom na vlastnosti toku. Preto sa zameriavame na vysokú kvalitu výrobných metód, Pelton turbíny vyrobené CNC strojmi alebo špeciálne postupy, aby boli lopatky odolnejšie.