Francis turbíny

Francis turbíny

Rozsah našich Francisových turbín zahŕňa typ šachtovej  turbíny pre nízky spád; špírálové prevedenie, v horizontálnom alebo vertikálnom prevedení, pre stredný a vyšší spád. Obežné koleso Francisovej turbíny je často umiestňované priamo na hriadeli generátora, ktoré tiež zaisťuje kompaktnú konštrukciu a nízke nároky na údržbu.

Francisové turbíny sú charakteristické svojou optimálnou efektívnosťou a vysokým rýchlostným rozsahom.