Kaplánové turbíny

Kaplánové turbíny

Kaplánové turbíny sú využívané predovšetkým pri  nízkom spáde s väčším objemom vody. Nastaviteľnosť lopatiek na rozvádzači a lopatiek na obežnom kolese umožnuje optimálne využitie meniaceho sa toku vody.

Kaplánové turbíny dodávame vo vertikálnom prevedení alebo ako horizontálne prevedenie, S-prevedenie alebo priamoprúdové tubiny s 3, 4, 5, 6 alebo 7 lopatkami.  Pohon generátora je možný prostredníctvom priameho prepojena alebo prevodovým remeňom alebo cez prevodovku.